Dane osoby zgłaszającej *   

  Dane pacjenta   

  Objawy niepożądane


  Opis objawów niepożądanych *1500

  Data wystąpienia objawów *

  Klasyfikacja - ciężkie działania niepożądane zagrożenie życiatrwałe lub znaczące inwalidztwo lub upośledzenie sprawnościhospitalizacja lub jej przedłużenie inne, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkiezgon

  Ciąża * taknie

  Leczenie ambulatoryjneszpitalne


   

  Wynik


  powrót do zdrowia bez trwałych następstwpowrót do zdrowia z trwałymi następstwamijest w trakcie leczenia objawówniewiadomy


   

  Stosowany lek


  Nazwa leku
  Data rozpoczęcia badania
  Droga podania
  Data zakończenia badania
  Dawkowanie
  Przyczyna użycia lub numer statystyczny choroby
  lek podejrzany o spowodowanie objawów

      

  Informacje dodatkowe


  (np. wcześniejsze reakcje na lek, czynniki ryzyka, wyniki badań dodatkowych)

  Niepożądane działanie produktu leczniczego - jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego