Poznaj nas


Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS” Spółka z o.o. są firmą o ponad 70-cio letniej tradycji, powstałą z przekształcenia Spółdzielni założonej w 1945 r., z inicjatywy członków założycieli – aptekarzy ówczesnego województwa katowickiego dla zaopatrywania aptek w środki lecznicze i surowce farmaceutyczne. Spółka zajmuje się produkcją farmaceutyczną i usługami w zakresie produkcji oraz konfekcjonowania leków i suplementów diety.

Produkcja kontraktowa


Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS” oferują usługi kontraktowe w zakresie

  • produkcji farmaceutycznej w następujących formach: tabletki, granulaty i syropy
  • produkcji suplementów diety
  • konfekcjonowania